soutěž

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE 

Nakupte za minimálně 1500,- Kč a získejte kávovar Prodigio+ milk v hodnotě 6.790,- Kč.

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "Nakupte za minimálně 1500,- Kč a získejte kávovar prodigio+ milk". Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže, obsažená v propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

  1. VYHLAŠOVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

 

1.1 Vyhlašovatelem, organizátorem, provozovatelem a pořadatelem soutěže je VV-services s.r.o., Šimáčkova 914/20, 17000 Praha 7, IČO: 28946430 DIČ: CZ28946430, tel: +420 724 500 036. Společnost VV-Services je výhradním distributorem Redespresso® pro ČR a Slovensko (dále jen organizátor)

1.2 Soutěž probíhá výhradně v rámci zvláštní webové stránky provozovatele umístěné na internetové adrese www.redespresso.cz (dále jen „webová stránka“).

1.3  přihlášením do soutěže účastník přijímá pravidla soutěže.

2. PODMÍNKY ÚČASTI

2.1 Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby, starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“)

2.2 Vyloučena je účast v soutěži prostřednictvím zástupce.

2.3 Z účasti v soutěži může být rozhodnutím organizátora vyloučen soutěžící, který zneužívá či porušuje pravidla, či který v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje či ohrožuje oprávněné zájmy vyhlašovatele nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. To platí zejména v případě, kdy se jedná o manipulaci s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky, narušení nebo cílevědomé ovlivňování řádného průběhu soutěže, stejně tak v případě, že bylo zjištěno výhružné nebo obtěžující chování působící na zaměstnance organizátora nebo technického správce nebo jiných účastníků. Vyhlašovatel nemá povinnost informovat soutěžícího o tom, že byl vyřazen z účasti v soutěži pro nesplnění podmínek (předpokladů) soutěže, nebo o tom, že se nestal výhercem v soutěži.

3. PRŮBĚH SOUTĚŽE

3.1  Cílem soutěže je zvýšit povědomí o značce redespresso. Vítězem soutěže se stává účastník, který bude vylosovaný dne 17.12.2017 v 17:12 v živém vysílání na FB.

3.2  Soutěžící se registruje do soutěže nákupem na e-shopu redespresso.cz (do poznámky k objednávce napíše: "soutěž"). Touto registrací poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů provozovatelem viz. bod 5.1

3.3  Bodování soutěže

Soutěžící se může do soutěže zaregistrovat při každém nákupu nad 1500,- Kč.

3.4  Délka trvání soutěže je definována obdobím: 1.12. 2017 do 17.12.2017 (včetně a to do 16:00)

3.5. Kávovar je pouze jeden.

4. VÝHRY

4.1   Hlavní výhrou v soutěži "Nakupte za minimálně 1500,- Kč a získejte kávovar prodigio+ milk" je kávovar Prodigio+ milk.

4.2. Druhou cenou je sada šálků na cappuccino v hodnotě 988,- Kč: http://www.redespresso.cz/prislusenstvi/salky-na-cappuccino

4.3. Třetí cenou je výhodné balení 50 soft-podů.  v hodnotě 844,- Kč.

4.2  Vyhlášení vítězů proběhne 17.12. 2017 v 17:12 v živém vysílání na FB a hned poté zveřejněním na hlavní stránce www.redespresso.cz

4.2   Výherci budou kontaktováni emailem.

4.3  Předměty výhry jsou darem.

5. OSTATNÍ INFORMACE

5.1  Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatel organizátora, jakož i nabízení produktů organizátora a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost VV-services s.r.o., Šimáčkova 914/20, 17000 Praha 7, IČO: 28946430 DIČ: CZ28946430, tel: +420 724 500 036. Společnost VV-Services je výhradním distributorem Redespresso® pro ČR a Slovensko

5.2  Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna na webové stránce www.redespresso.cz Pravidla jsou taktéž uložena v tištěné podobě u organizátora.

5.3  Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla, soutěž odložit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

5.4  Organizátor tímto nepřebírá vůči a soutěžícím žádné jiné závazky tímto nemají právo na jakákoliv jiná plnění než uvedená v pravidlech.

5.5  Organizátor nenese žádnou odpovědnost za škody „na majetku, zdraví a odpovědnosti za škody způsobené vyhercem třetím stranám“ vzniklou výherci v průběhu čerpání výhry. Organizátor doporučuje výherci ošetřit případné škody formou dodatečného pojištění na vlastní náklady.

6. KONTAKT 

6.1   VV-services s.r.o., Šimáčkova 914/20, 17000 Praha 7, IČO: 28946430 DIČ: CZ28946430, tel: +420 724 500 036. Společnost VV-Services je výhradním distributorem Redespresso® pro ČR a Slovensko

Pokud máte nějaké další dotazy ohledně soutěže, kontaktujte nás e-mailem info@redespresso.cz.